ORSER, Avrupa Organik Sertifikasyon Kuruluşları Konseyi – EOCC üyesidir. European Organic Certifiers Council (EOCC)
ORSER, Uluslararası Organik Tarim Hareketleri Federasyonu (IFOAM) üyesidir.
ORSER, Organik ve İyi Tarım Uygulamalarında, ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği) üyesidir.

(AB) Organik üretimde istisnai üretim kuralları ile ilgili olarak ek Yönetmelik

1.1.2022’de yürürlüğe girecek olan, Organik üretimde istisnai üretim kuralları ile ilgili olarak AB  2018/848 ek Yönetmelik 2020/2146  için tıklayınız...