ORSER, Avrupa Organik Sertifikasyon Kuruluşları Konseyi – EOCC üyesidir. European Organic Certifiers Council (EOCC)
ORSER, Uluslararası Organik Tarim Hareketleri Federasyonu (IFOAM) üyesidir.
ORSER, Organik ve İyi Tarım Uygulamalarında, ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği) üyesidir.

Hakkımızda

ORSER; Tarım ve Köyişleri Bakanlık Makamının 22.09.2005 tarih ve 1639 sayılı onayı ile Organik Tarımda, 01.04.2008 tarih ve 052 sayılı onayı ile de İyi Tarım Uygulamalarında (İTU) kontrol ve sertifikasyon kuruluşu olarak çalışma izni ve yetkisi almıştır.

ORSER, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından; Organik Tarımda TR-5262 sayılı Organik Tarım kanunu ve ilgili yönetmelikler ve AB-834/07, 889/08 sayılı mevzuatlar ile İyi Tarım Uygulamaları (İTU) kapsamında TS ISO EN 17065 standardına göre akredite edilmiştir 

ORSER, sertifikasyon kapsamındaki işletme ve üreticilerin faaliyetlerini, bağımsızlık, tarafsızlık, eşitlik ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak ve teknik yönden uymak zorunda olduğu ulusal ve uluslar arası mevzuatlar doğrultusunda gerekli kontrol ve değerlendirmeleri gerçekleştirerek sertifikalandırma işlemlerini yapmaktadır.

ORSER, mali sürdürülebilirliğini yalnızca belgelendirme faaliyetinden sağlamaktadır.

Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde, kalite ve güven vazgeçemeyeceğimiz ilkelerimizdir.


Misyonumuz

ORSER; ürün belgelendirmede işletme ve üreticilerin faaliyetlerini;
  • Bağımsızlık,
  • Tarafsızlık,
  • Eşitlik,
  • Gizlilik 
ilkelerine bağlı kalarak ve teknik yönden uymak zorunda olduğu, ulusal ve uluslararası mevzuatlar doğrultusunda, gerekli kontrol ve değerlendirmeleri gerçekleştirerek sertifikalandırmaktadır.

Vizyonumuz

ORSER, Türkiye'de organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının gelişmesine katkı sağlamanın yanı sıra, gelecekte ülkemizde ve öncelikle yakın komşularımız ve sertifikalandırılmış ürünlerimizin ihracatının yapıldığı Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, sektördeki ulusal ve uluslararası firmalarla kalite yönünden rekabeti hedef edinmiştir. Ayrıca,  EU eşdeğerliliği yanında NOP, BIOSUISS, JASS, GLOBALGAP akreditasyonunu hedeflemektedir. ORSER, kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerinin yerine getirilmesinde öncelikle KALİTE ve GÜVENİ esas almaktadır. 

Referanslar

Kurulduğumuzdan bu güne kadar ülkemizin değişik bölgelerinde; hayvancılık, bitkisel üretim, arıcılık, doğadan toplama, ithalat, işleme ve organik girdi, kapsamında yürüttüğümüz Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları projeleri gelecek için referanslarımızdır.