ORSER, Avrupa Organik Sertifikasyon Kuruluşları Konseyi – EOCC üyesidir. European Organic Certifiers Council (EOCC)
ORSER, Uluslararası Organik Tarim Hareketleri Federasyonu (IFOAM) üyesidir.
ORSER, Organik ve İyi Tarım Uygulamalarında, ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği) üyesidir.

(AB) 2020/464 ile (AB) 2018/848 Tüzüğünün uygulanmasıyla ilgili bazı tarih ertelemeleri

01.01.2022’de yürürlüğe girecek olan, AB 2020/464 sayılı Uygulama Tüzüğü ile Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin organik üretimle ilgili (AB) 2018/848 Tüzüğünün uygulanmasıyla ilgili  bazı tarih ertelemeleri ile ilgili olarak yayınlanan 2020/2042 sayılı yönetmeliği için tıklayınız...