ORSER, Avrupa Organik Sertifikasyon Kuruluşları Konseyi – EOCC üyesidir. European Organic Certifiers Council (EOCC)
ORSER, Uluslararası Organik Tarim Hareketleri Federasyonu (IFOAM) üyesidir.
ORSER, Organik ve İyi Tarım Uygulamalarında, ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği) üyesidir.

Organik Girdi/Organik Input

ORGANİK GİRDİ

"Organik Girdi" organik tarım faaliyetlerinde kullanımına izin verilen gübre, toprak düzenleyici ve bitki koruma ürünlerini kapsar.

889/2008 Sayılı EU Organik Tarım Ve  TR- 27676 sayılı TR Mevzuatlarının eklerinde yayınlanan ve organik tarımda kullanılabilecek girdilere uygunluğu belge incelemesi, prosesler ve içerik tanımları değerlendirilerek, ORSER tarafından (SD-010 Girdi Üretim Kontrol Standardına göre) onaylanmaktadır.

ORSER tarafından onaylanan Organik Girdi Listesi’ ni (Türkçe) indirmek için tıklayınız.

 

ORGANIC INPUT

"Organic Inputs" include fertilizers, soil conditioners and plant protection products allowed for use in organic farming activities.

The compliance with the inputs that can be used in organic agriculture and published in the annexes of EU Organic Agriculture Regulation No. 889/2008 and TR Regulation No. 27676 is approved by ORSER (according to SD-010 Input Production Control Standard) by evaluating the document review, processes and content definitions.

Click here to download the Organic Input List (English) approved by ORSER.