ORSER, Avrupa Organik Sertifikasyon Kuruluşları Konseyi – EOCC üyesidir. European Organic Certifiers Council (EOCC)
ORSER, Uluslararası Organik Tarim Hareketleri Federasyonu (IFOAM) üyesidir.
ORSER, Organik ve İyi Tarım Uygulamalarında, ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği) üyesidir.

ORSER Akademi

ORSER Kontrol ve Sertifikasyon A.Ş. bağımsız ve tarafsız bir belgelendirme kuruluşudur. 2005 yılında başlamış olduğumuz belgelendirme programlarımızın yanı sıra deneyimli ekibimiz ile birlikte konusunda uzman isimler tarafından, eğitim hizmeti vermektedir.

EĞİTİM KONULARIMIZ:

ORGANİK TARIM EĞİTİMİ

Eğitim içeriği:

Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde kimyasal girdi kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Doğal dengeyi koruyarak hava ve su gibi yaşamsal kaynakların ve doğal hayatın korunmasını amaçlayan bir üretim yöntemidir.Organik tarımda ürün yetiştirilmesi, toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan diğer tüm işlemlerde, kimyasal madde veya tarım ilacı kullanılmamaktadır. Organik tarım yaygınlaştıkça, tedavisi çok pahalı olan hastalıklara yakalanma oranları da azalacak ve ekonomi de dolaylı yoldan olumlu etkilenecektir.​ Bu yöntemde çevreye veya insan sağlığına olumsuz etkiler yapan kimyasal gübre, ilaçlama, hormon uygulamaları gibi verim artırıcı yöntemler kullanılmaz. Organik tarım doğal üretim yöntemlerinin günümüz agronomik bilgiler ışığında yapılmasıdır. Eğitim kapsamında aşağıda belirtilen konulardan seçim yapılabilmektedir.

 • Mevzuatlar
 • TR Organik Tarım
 • AB Organik Tarım
 • NOP (National Organic Program – ABD)
 • TR, AB ve NOP standartları ve aralarındaki farklılıklar
 • Alt kapsamlar (Bitkisel üretim, Hayvancılık, İşleme, İthalat-İhracat vb.)


Kimler Eğitimi Almalı:

 • İlgili bölüm çalışanları/mezunları
 • İlgili bölümlerde eğitimini sürdüren öğrenciler
 • Müteşebbis ve Üreticiler

Eğitim süresi:

1 gün

İYİ TARIM UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Eğitim içeriği:

İyi Tarım Uygulamaları (İTU), Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması için ilgili yönetmelik hükümlerine göre tarımsal üretim şeklidir.İyi Tarım uygulanmaları, toprağa ekimden (tohumdan) paketlenmiş ürüne (nihai ürüne) kadar tarımsal üretim sürecini kapsamaktadır. Bu eğitim ile iyi tarım uygulamaları sisteminde yer alan paydaşlar ve bunların görevleri, iyi tarım uygulamaları sisteminin işleyiş şekli ve ana unsurları ile kayıt tutmanın öneminin yanı sıra iyi tarım uygulamalarında kalite yönetim sisteminin önemi konularında bilinçlenmesi hedeflenir. Eğitim kapsamında aşağıda belirtilen konulardan seçim yapılabilmektedir.

 • Bitkisel üretim
 • Hayvansal üretim


Kimler Eğitimi Almalı:

 • İlgili bölüm çalışanları/mezunları
 • İlgili bölümlerde eğitimini sürdüren öğrenciler
 • Müteşebbis ve Üreticiler


Eğitim süresi:

1 gün

GLOBALGAP VE GRASP SERTİFİKASYONU VE GEREKLİLİKLERİ EĞİTİMİ

Eğitim içeriği:

GLOBALGAP Avrupa Perakende Sektöründe İyi Tarım Uygulamaları Standardı, Avrupa Perakendecileri Tarım Ürünleri Çalışma Grubu'nun (EUREP: Euro Retailer Produce Working Group), İyi Tarım Uygulamaları (GAP: Good Agriculture Practice) protokolüdür. Bu protokole ilişkin çalışmaların yapılabilmesi için 1999 yılında, kar amacı gütmeyen merkezi Almanya'da olan özel bir dernek kurulmuştur. Bu derneğin amacı, Avrupa Birliği ülkelerindeki büyük perakendecilerin, kendi toplumlarının sağlıklı tarım ürünü tüketimini sağlayabilmeleri için, kendi ülkelerinde yetişen ve dışarıdan ithal edilen tarım ürünlerinde aranan minimum standartları yeni bir düzenleme yaparak belirlemektir. GLOBALGAP Sertifikası alan üretici kuruluş yada firmalar, bu düşünceden yola çıkarak, ürettikleri tarım ürünlerinin daha kaliteli, ürettiği ve ihracat yaptıkları ülke pazarlarında öncelikli olmalarını sağlarlar. Özellikle son yıllarda ülkemizde tarım ürünleri ihracatında tarımsal ilaç kalıntıları bakımından önemli sorunlar yaşanmıştır. Bu durum, Türk tarım ürünlerinin imajını olumsuz yönde etkilemiş, yurtdışına ihraç edilen pek çok ürünümüz geri dönmüştür. GLOBALGAP Sertifikası, bu tip olumsuzluklarla karşılaşma riskini ortadan kaldırdığı için pek çok üretici firma tarafından tercih edilmeye başlanmış ve Türkiye için önemli bir adım atılmıştır. GLOBALGAP, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP), Zararlılarla Entegre Mücadele (IPM:Integrated Pest Management) ve Entegre Ürün Yetiştiriciliği (ICM: Integrated Crop Management) ilkelerini baz alarak, tarım ile ilgili metotların ve teknolojilerin sürekli gelişmesini desteklemektedir. GLOBALGAP Sertifikası ile; insan sağlığına zararlı kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kalıntılar içermediği, çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiği, üretim sırasında, üretimle ilgili insanları veya diğer canlıları olumsuz olarak etkilemediği, üretim sırasında, tüketicinin bulunduğu ülkenin ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarım mevzuatlarına uygun işlemler yapıldığı belgelenmiş olur.

GRASP: GlobalGAP Sosyal Uygulamalara İlişkin Risk Değerlendirmesi (GRASP) temel olarak belge kontrolleri üzerinden değerlendirilir ve birincil üretimdeki sosyal riskleri değerlendirme amacını taşır. İşçi sağlığı, güvenliği ve refahının belirli yönleri gibi çiftlikteki sosyal uygulamaları değerlendirmek için geliştirilmiş, gönüllü, kullanıma hazır bir modüldür. GRASP, üreticilere, önemli sosyal sorunlara çözüm üretme ve bu konularda çiftlik düzeyinde farkındalık yaratma konusunda destek verir.

Kimler Eğitimi Almalı:

 • İlgili bölüm çalışanları/mezunları
 • İlgili bölümlerde eğitimini sürdüren öğrenciler
 • Müteşebbis ve Üreticiler


Eğitim süresi:

1 gün

ISO 9001:2015 TEMEL VE DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

 • Kalite Yönetim Sistemi’nin kapsamı
 • Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili terim ve tarifler
 • Proses Yaklaşımı
 • Risk Temelli yaklaşım
 • “Doküman” ve “Kayıt” kavramı
 • Dokümante edilmesi zorunlu alanlar
 • Kalite Yönetim Sistemi planlanması, uygulanması, performansının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Uygulama örnekleri


Kimler Eğitim Almalı:

Standart üretim, hizmet sektöründe yer alan tüm özel ve kamu kuruluşlarında uygulanabilmektedir.

 • Kuruluşlarında ISO 9001 sistemini uygulamak isteyen orta ve üst düzey çalışanlar,
 • Kariyerlerinde Yönetim Sistemleri konusunda ilerlemek isteyen kişiler

Eğitim süresi:

1 gün

ISO 22000:2018 TEMEL VE DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kapsamı
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili terim ve tarifler
 • Proses yaklaşımı
 • Risk Temelli yaklaşım
 • “Doküman” ve “Kayıt” kavramı
 • Dokümante edilmesi zorunlu alanlar
 • Gıda Güvenliği Yönetim sistemi planlaması, uygulanması, performansının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Uygulama örnekleri


Kimler Eğitimi Almalı:

Standart gıda zincirinde yer alan tüm üretici ve hizmet sağlayıcılara uygulanabilmektedir.

 • Kuruluşlarında ISO 22000 sistemini uygulamak isteyen orta ve üst düzey yöneticiler
 • Kariyerlerinde Yönetim Sistemleri konusunda ilerlemek isteyen kişiler
 • Kuruluşları adına tedarikçi denetimi yapmak isteyen orta ve üst düzey çalışanlar


Eğitim süresi:

1 Gün

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ’nin kapsamı
 • Terimler ve tarifler
 • Proses yaklaşımı
 • Risk Temelli yaklaşım
 • “Doküman” ve “Kayıt” kavramı
 • Dokümante edilmesi zorunlu alanlar
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi planlaması, uygulanması, performansının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Mevzuatlar ve yasal uygulamalar hakkında bilgilendirme
 • Uygulama örnekleri


Kimler Eğitim Almalı:

 • Kuruluşlarında ISO 9001 sistemini uygulamak isteyen orta ve üst düzey çalışanlar,
 • Kariyerlerinde Yönetim Sistemleri konusunda ilerlemek isteyen kişiler


Eğitim Süresi:

1 gün

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

 • Çevre Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kapsamı
 • Terimler ve tarifler
 • Proses yaklaşımı
 • Risk Temelli yaklaşım
 • “Doküman” ve “Kayıt” kavramı
 • Dokümante edilmesi zorunlu alanlar
 • Çevre Güvenliği Yönetim sistemi planlaması, uygulanması, performansının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Mevzuatlar ve yasal uygulamalar hakkında bilgilendirme
 • Uygulama örnekleri


Kimler Eğitim Almalı:

 • Kuruluşlarında ISO 9001 sistemini uygulamak isteyen orta ve üst düzey çalışanlar,
 • Kariyerlerinde Yönetim Sistemleri konusunda ilerlemek isteyen kişiler


Eğitim Süresi:

1 gün

ISO 19011 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

 • Tetkik çeşitleri
 • Terim ve tarifler
 • Risk temelli tetkik programı oluşturulması
 • Tetkikçilerin sahip olması gereken yetkinlikleri ve özellikleri
 • Tetkik ekibinin sahip olması gereken yetkinlikleri ve özellikleri
 • Tetkike hazırlık süreçleri
 • Tetkikin gerçekleştirilmesi süreci
 • Tetkik raporu hazırlanması
 • Tetkik ile ilgili takip faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Uygulama örnekleri


Kimler Eğitim Almalı:

Standart, tüm 1., 2. ve 3. taraf denetimlerde kılavuz olarak kullanılmaktadır.

 • Kuruluşlarında İç Tetkik gerçekleştirmek isteyen orta ve üst düzey çalışanlar
 • Kariyerlerinde Yönetim Sistemleri konusunda ilerlemek isteyen kişiler
 • Tedarikçilerine 2. taraf denetim yapmak isteyen orta ve üst düzey çalışanlar


Eğitim süresi:

1 gün

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

 • Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’nin kapsamı
 • Terimler ve tarifler
 • “Doküman” ve “Kayıt” kavramı
 • Dokümante edilmesi zorunlu alanlar
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi planlaması, uygulanması, performansının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Uygulama örnekleri


Kimler Eğitim Almalı:

 • Kuruluşlarında etkin bir müşteri iletişim sistemi kurmak isteyen orta ve üst düzey çalışanlar
 • ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi uygulamalarını ileri düzeye taşımak isteyen orta ve üst düzey yöneticiler

Eğitim süresi:

1 gün

BRC FOOD V.8 TEMEL EĞİTİMİ

Eğitimin İçeriği:

 • BRC Food V.8 standardının kapsamı
 • Terim ve tarifler
 • BRC Food V.8 standart maddelerinin açıklanması
 • BRC Food V.8 standart maddeleri ile ilgili uygulama örnekleri
 • BRC Food V.8 standart maddeleri dokümantasyon ve kayıt gereklilikleri


Kimler Eğitim Almalı:

 • Kuruluşlarında BRCGS gıda güvenliği yönetim sistemi uygulamak isteyen kişiler
 • BRCGS uygulanan kuruluşlarda HACCP ekibinde yer alan çalışanlar
 • Kariyerlerinde gıda güvenliği yönetim sistemleri konusunda ilerlemek isteyen kişiler
 • Gıda kuruluşları adına tedarikçi denetimi yapmak isteyen orta ve üst düzey çalışanlar

Eğitim süresi:

2 gün

IFS FOOD V.7 TEMEL EĞİTİMİ

Eğitimin İçeriği:

 • IFS Food V.7 standardının kapsamı
 • Terim ve tarifler
 • IFS Food V.7 standart maddelerinin açıklanması
 • IFS Food V.7 standart maddeleri ile ilgili uygulama örnekleri
 • IFS Food V.7 standart maddeleri dokümantasyon ve kayıt gereklilikleri


Kimler Eğitim Almalı:

 • Kuruluşlarında IFS Food V.7 gıda güvenliği yönetim sistemi uygulamak isteyen orta ve üst düzey çalışanlar
 • IFS uygulanan kuruluşlarda HACCP ekibinde yer alan çalışanlar
 • Kariyerlerinde gıda güvenliği yönetim sistemleri konusunda ilerlemek isteyen kişiler
 • Gıda kuruluşları adına tedarikçi denetimi yapmak isteyen orta ve üst düzey çalışanlar


Eğitim Süresi:

2 gün

FSSC 22000 V.5.1 TEMEL EĞİTİMİ

Eğitimin İçeriği:

 • FSSC 22000 V.5.1 standardının kapsamı
 • Terimler ve tarifler
 • ISO 22000: 2018 standardı gereklilikleri
 • ISO 22002 standardı gereklilikleri
 • FSSC 22000 V.5.1 ek gereklilikleri
 • “Doküman” ve “Kayıt” kavramı
 • Dokümante edilmesi zorunlu alanlar
 • Uygulama ve dokümantasyon örnekleri


Kimler Eğitim Almalı:

 • Kuruluşlarında FSSC 22000 V.5.1 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak isteyen orta ve üst düzey çalışanlar
 • FSSC 22000 V.5.1 uygulayan kuruluşlarda Gıda Güvenliği Ekibi’nde yer alan çalışanlar
 • Kariyerlerinde gıda güvenliği konularında ilerlemek isteyen çalışanlar
 • Gıda kuruluşları adına tedarikçi denetimi yapmak isteyen orta ve üst düzey çalışanlar


Eğitim Süresi:

2 gün

HACCP EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

 • HACCP sistemi tanımı
 • Terim ve tarifler
 • GMP uygulamaları
 • Gıda Güvenliği Tehlikeleri
 • HACCP’e 5 ön hazırlık adımı
 • HACCP 7 prensibi
 • Doküman” ve “Kayıt” kavramı
 • Geçerli kılma, doğrulama
 • Düzeltme
 • Düzeltici Faaliyet
 • Uygulama örnekleri


Kimler Eğitim Almalı:

HACCP tüm gıda güvenliği yönetim sistemlerinin uygulama basamağıdır.

 • Kuruluşlarında ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS standartları kurmak isteyen gıda veya ilgili bir konuda eğitim altyapısı olan orta ve üst düzey çalışanlar
 • Üretimde olabilecek gıda güvenliği tehlikeleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen yöneticiler
 • Kariyerlerinde gıda güvenliği yönetim sistemi konusunda ilerlemek isteyen gıda veya ilgili bir konuda eğitim altyapısı olan kişiler
 • Tedarikçilerine 2. taraf denetim yapmak isteyen orta ve üst düzey çalışanlar


Eğitim Süresi:

2 gün

GMP EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

 • İşletmenin kapsamına göre gıda veya kozmetik üretim işletmelerinde iyi üretim uygulamaları kapsamı
 • Terimler ve tarifler
 • ISO 22002 – ISO 22716 standartlarının gereklilikleri
 • Uygulama örnekleri


Kimler Eğitim Almalı:

 • Kuruluşlarında HACCP sistemi uygulayan tüm gıda firmalarının orta ve üst düzey çalışanları
 • Kozmetik üretim kuruluşlarında güvenli üretim gerekliliklerine hakim olmak isteyen tüm orta ve üst düzey çalışanlar
 • Kuruluşları adına 2. Taraf denetim yapmak isteyen orta ve üst düzey çalışanlar


Eğitim süresi:

1 gün

BRC PACKAGİNG MATERİALS V.6 TEMEL VE DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ

Eğitimin İçeriği:

 • BRC Packaging Materials V.6 standardının kapsamı
 • Terim ve tarifler
 • BRC Packaging Materials V.6 standart maddelerinin açıklanması
 • BRC Packaging Materials V.6 standart maddeleri ile ilgili uygulama örnekleri
 • BRC Packaging Materials V.6 standart maddeleri dokümantasyon ve kayıt gereklilikleri


Kimler Eğitim Almalı:

 • Kuruluşlarında BRCGS Packaging Materials yönetim sistemi uygulamak isteyen kişiler
 • BRCGS uygulanan kuruluşlarda HARA ekibinde yer alan çalışanlar
 • Kariyerlerinde GFSI yönetim sistemleri konusunda ilerlemek isteyen kişiler
 • Gıda kuruluşları adına tedarikçi denetimi yapmak isteyen orta ve üst düzey çalışanlar


Eğitim süresi:

1 gün

Lütfen almak isteğiniz eğitim için Başvuru Formuzu doldurunuz.