ORSER, Avrupa Organik Sertifikasyon Kuruluşları Konseyi – EOCC üyesidir. European Organic Certifiers Council (EOCC)
ORSER, Uluslararası Organik Tarim Hareketleri Federasyonu (IFOAM) üyesidir.
ORSER, Organik ve İyi Tarım Uygulamalarında, ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği) üyesidir.

İsviçre Organik Tarım Standardı

ORSER, İsviçre organik tarım standardı kapsamında İsviçre Hükümeti tarafından 01/01/2019 tarihi itibarı ile akredite edilmiş ve yetkilendirilmiştir. 

Türkiye’de ve ekli listede yer alan diğer ülkelerde (EC) 834/2007’ye denk olarak üretilen ve ORSER tarafından sertifikalandırılan organik ürünlerin İsviçre’ye ithalatı için ayrıca izin alınmasına gerek kalmamıştır.

Bu standard, İsviçre pazarına yönelik organik ürünlerin üretimi ve işleme paketlemesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.

Bu kapsamda, ORSER 2019 yılı itibarıyla İsviçre organik tarım standardında kontrol ve sertifikasyon hizmeti vermeye başlamıştır.

Akreditasyon ve yetkilendirme kararı için:

Bio Suiss ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için lüfen tıklayınız: