ORSER, Avrupa Organik Sertifikasyon Kuruluşları Konseyi – EOCC üyesidir. European Organic Certifiers Council (EOCC)
ORSER, Uluslararası Organik Tarim Hareketleri Federasyonu (IFOAM) üyesidir.
ORSER, Organik ve İyi Tarım Uygulamalarında, ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği) üyesidir.

AB Eşdeğerliliği

ORSER,:

ü  2014 yılında Avrupa Birliği Komisyonu’na 834/2007 ve 889/2008 sayılı organik tarım mevzuatı kapsamında yetkilendirme (eşdeğerlilik) başvurusunda bulunmuş ve başvurusu 15/12/2015 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanarak kabul edilmiştir (Official Journal of the European Union - Commission Implementing Regulation -EU 2015/2345).  

 

Söz konusu yönetmeliğin tamamını görmek için lütfen bu linki tıklayınız.

(Bakınız: Madde. 32, ve Ek-11/ 23)

 

ü  Yine, Turkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan, İran, Bosna Hersek ülkelerine ilave olarak, Rusya, Ukrayna, Sırbistan, Özbekistan ve Moldavya ülkelerinden de yetkisi onaylanmıştır.


Bu kapsamda, Avrupa Konseyi tarafından verilen kod numaraları ile ülke ve kapsam durumları aşağıda verilmiştir:

 


Söz konusu 29.12.2021 tarihli AB yönetmeliğin tamamını görmek için lütfen aşağıdaki linki tıklayın ve Madde 42'ye bakınız.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.465.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A465%3ATOC