ORSER, Avrupa Organik Sertifikasyon Kuruluşları Konseyi – EOCC üyesidir. European Organic Certifiers Council (EOCC)
ORSER, Uluslararası Organik Tarim Hareketleri Federasyonu (IFOAM) üyesidir.
ORSER, Organik ve İyi Tarım Uygulamalarında, ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği) üyesidir.

GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. Nedir?

GLOBALG.A.P.standardı Avrupa’daki büyük perakendeciler ve yiyecek firmalarının 1997 yılında bir araya gelerek, müşterilerine sundukları tarım ürünleri ve yiyeceklerin belli standartta olmasını garanti edebilmek için, kendi satın almalarında şart koşmak üzere belirledikleri standartlardır.

GLOBAL GAP protokolü değişik tarım ürünlerini kapsamakla birlikte en yaygın uygulama sebze ve meyve alanındadır.

İnsan sağlığı ve çevreci yaklaşımı baz alınarak, İlk etapta Avrupa standardı olarak yaratılan EUREPGAP, sonraki yıllarda tüm dünya da kabul görmeye ve uluslararası pazarlara açılan ürünler için vize niteliği taşımaya başladı ve 2007 yılında GLOBALGAP olarak revize edildi.

GLOBALG.A.P. standardı, esas olarak, kimyasal girdilerin kullanımını azaltarak ve hayvan sağlığına olduğu kadar insan sağlığı ve güvenliğine yönelik de sorumluluk sahibi bir yaklaşım benimseyerek, çiftlik işlerinin çevreye zararlı etkilerini en aza indirgeme yoluyla çiftlikte besin maddelerinin nasıl üretildiği konusunda tüketicilerin endişelerini gidermek için tasarlanmıştır.

GLOBALG.A.P. prensipleri, gıda güvenliği konusunda; Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP), entegre mücadele (IPM) ilkelerini esas alarak; ürünü tüketecek insanı, çevreyi, üretimde çalışan isçilerin hak ve refahını ve üreticinin kârını bir arada gözeten ilkeler dizinidir. Şeffaf bir izlenebilirlik, mutlak koşuldur. Yani, toprak hazırlığından başlayarak yetiştiricilik sırasındaki tüm faaliyetleri ve hasat da dahil olmak üzere ürünlerin üretim yerinden son tüketiciye kadar olan zinciri incelemeye imkan verecek şekilde kayıt tutulur.

GLOBALG.A.P. Sertifikası Üreticiye Ne Yarar Sağlar ve Nasıl Alınır ?

GLOBALG.A.P. sertifikası her şeyden önce üreticinin ürününe daha iyi bir pazar sağlar. Avrupa pazarının büyük bir bölümünü kontrol eden perakendeci pazarlar GLOBALG.A.P. sertifikasını şart koşmaktadırlar.

GLOBALG.A.P. sertifikasını tarımsal üretim yapan üreticiler ile bu ürünleri paketleyen firmalar alabilmektedir. Üreticiler tek tek sertifika alabilecekleri gibi, üye oldukları üretici birlikleri veya kooperatifler kanalıyla, grup halinde de alabilirler.

GLOBALG.A.P. konusunda daha detaylı bilgiyi www.globalgap.org linkinden alabileceğiniz gibi, ORSER den Hanife ÖZLER ARPAGUŞ’ den ( hozler@orser.com.tr)  temin edebilirsiniz.

 GLOBALG.A.P. Sertifikası İçin ORSER’e Başvuru Nasıl Yapılacak?

Bunun için GLOBALG.A.P. SERTİFİKASI BAŞVURU FORMU  (lütfen linki tıklayarak indiriniz) doldurarak info@orser.com.tr adresimize göndermeniz veya 0(312)4381559 e fakslamanız yeterli olacaktır.