ORSER, Avrupa Organik Sertifikasyon Kuruluşları Konseyi – EOCC üyesidir. European Organic Certifiers Council (EOCC)
ORSER, Uluslararası Organik Tarim Hareketleri Federasyonu (IFOAM) üyesidir.
ORSER, Organik ve İyi Tarım Uygulamalarında, ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği) üyesidir.

Doğadan Toplama

Çevresel kirlilik kaynaklarından uzak, ormanlar, doğal alanlar ve tarımsal alanlarda  doğal olarak yetişen yenilebilir bitki ve kısımlarının toplanmasında;

  • Toplama alanı, toplama işleminin 3 yıl öncesine kadar 10 Ağustos 2010 tarih ve 27676 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin  Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan ürünler dışındaki ürünlerle muamele edilmemiş olmalıdır.
  • Toplama alanı son iki yıl içinde yangın geçirmemiş olmalıdır.
  • Toplama alanında anız yakılmamalıdır.
  • Toplamadan önce ilgili kuruluşlardan gerekli iznin alınması ve yukarıdaki bilgilerin teyit edilmiş olması gerekir.
  • Toplama alanındaki doğal yaşam dengesinin ve türlerin korunması sağlanmalıdır.

Doğal ortamdaki hasat sırasında;

  • Hasat sırasında  kullanılan teknik araç ve gereçlerin ekolojik tahribat ve kirlilik oluşturmaması gerekir. 
  • Elle toplama materyalleri ürünün organik özellliğini bozmayacak yapıda olmalıdır. Toplama materyalleri hijyenik olmalıdır.