ORSER, Avrupa Organik Sertifikasyon Kuruluşları Konseyi – EOCC üyesidir. European Organic Certifiers Council (EOCC)
ORSER, Uluslararası Organik Tarim Hareketleri Federasyonu (IFOAM) üyesidir.
ORSER, Organik ve İyi Tarım Uygulamalarında, ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği) üyesidir.

Mevzuat

1) 848/2018 sayılı Avrupa Organik Tarım Mevzuatı
 
2) EU 2020/464 - EU2018/848 Tüzüğüne Ek: Geçiş sürecinin kısaltılması  için gerekli belgeleri, organik hayvanlar için üretim kurallarını (stok yoğunluğu ve minimum alanlar dahil) ve işlenmiş ürünleri ve Üye Devletler tarafından bulunabilirlik konusunda sağlanacak bilgileri kapsar.
 
3) EU 2021/279 - EU 2018/848'e Ek. Kapsam: Organik üretimde ve organik ürünlerin etiketlenmesinde izlenebilirliği ve uygunluğu sağlamak için kontroller ve diğer önlemler.
 
4) EU 2021/771 -EU 2018/848'e Ek. İlgili: idari ve resmi grup kontrolleri için belirli kriterler ve koşullar
 
5) EU 2021/1165 - EU 2018/848'e
Ek. Kaygılar: Organik üretimde kullanılmak üzere belirli ürün ve maddelerin yetkilendirilmesi ve bu ürün ve maddelerin listelerinin hazırlanması.
Ek I: İzin verilen bitki koruma ürünleri
Ek II: İzin verilen gübreler, besin maddeleri ve toprak iyileştirme maddeleri
Ek III: İzin verilen yem malzemeleri ve yem katkı maddeleri
Ek IV: İzin verilen temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri
Ek V: Gıda maddeleri için katkı maddeleri ve işleme yardımcıları -organik tarım bileşenleri
Ek VI: Üçüncü ülkelerde kullanılabilecek ürün ve maddeler
 
 
6) EU) 2021/1342 -EU 2018/848'e Ek. Kapsam: Üçüncü ülkeler tarafından ve kontrol makamları ve kontrol kuruluşları tarafından tanınmalarının izlenmesi amacıyla gönderilecek bilgiler
 
7) EU 2021/1698 -EU 2018/848'e Ek: (AB) 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü'nü, üçüncü ülkelerde organik sertifikalı operatörler ve operatör grupları ve organik ürünler üzerinde kontroller yürütme yetkisine sahip kontrol yetkililerinin ve kontrol organlarının tanınmasına yönelik usule ilişkin gerekliliklerle tamamlamaktadır. ve bunların gözetimine ve bu kontrol makamları ve kontrol organları tarafından gerçekleştirilecek kontrollere ve diğer eylemlere ilişkin kurallar ile ilgili metin