ORSER, Avrupa Organik Sertifikasyon Kuruluşları Konseyi – EOCC üyesidir. European Organic Certifiers Council (EOCC)
ORSER, Uluslararası Organik Tarim Hareketleri Federasyonu (IFOAM) üyesidir.
ORSER, Organik ve İyi Tarım Uygulamalarında, ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği) üyesidir.

AB kapsamında hayvancılık ve yem konusunda yetkilendirildik

AB’ nin 16 mayıs 2020 tarihli resmi gazetesinde yayımlanan 2020/786 sayılı yönetmeliğine göre,

ORSER ‘ in AB Organik Tarım mevzuatları doğrultusundaki  çalışma alanı genişletilmiştir. Bitkisel üretim ve işleme kapsamlarına hayvancılık ve yem kapsamları da ilave edilmiştir. 

Son durum yani ülke ve kapsam aşağıda verilmiştir.


ÜLKE

BİTKİSEL ÜRETİM

-A-

İŞLEME

 

-D-

HAYVANCILIK

 

-B-

YEM

 

-E-

TÜRKİYE

X

X

X

X

AZERBAYCAN

X

X

X

X

GÜRCİSTAN

X

X

X

X

KIRGIZİSTAN

X

X

X

X

İRAN

X

X

X

X

KAZAKİSTAN

X

X

X

X

BOSNA HERSEK

X

X

X

X


Söz konusu yönetmeliğin tamamını görmek için lütfen aşağıdaki linki tıklayın.


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.190.01.0020.01.ENG&toc=OJ:L:2020:190:TOC